Generalna sekretarka ZSDS

Dr. Elizabeta Zirnstein

Predsedstvo ZSDS

 1. Vladimir Šega – DEM (predsednik)
 2. Mirko Slosar – Luka Koper d.d. (podpredsednik)
 3. Milan Malovrh – Goodyear Slovenija d.o.o.
 4. Dr. Mari Božič – Krka d.d.
 5. Zoran Fijavž – Unitur d.o.o.
 6. Marjana Grčar – Bayer d.o.o.
 7. Aleksander Volf – Domel Holding d.d.
 8. Dr. Elizabeta Zirnstein – generalna sekretarka ZSDS (članica po funkciji)
 9. Mag. Rajko Bakovnik – namestnik generalnega sekretarja ZSDS (član po funkciji)
 10. Mitja Gostiša – izvršni sekretar ZSDS (član po funkciji)
 11. Nina Bakovnik – predsednica Strokovnega sveta (članica po funkciji)
 12. Vesna Premović – strokovna sekretarka Sekcije za varnost in zdravje pri delu (pridružena članica po funkciji)

Strokovni sekretar Predsedstva:  Dr. Mato Gostiša

 

Strokovni svet ZSDS za pravna vprašanja

 1. Nina Bakovnik – predsednica
 2. Dr. Elizabeta Zirnstein
 3. Dr. Mato Gostiša

 

Odbor Sekcije ZSDS za varnost in zdravje pri delu

 1. Mirko Slosar – predsednik
 2. Dr. Mari Božič
 3. Aleksander Volf
 4. Matjaž Vekjet
 5. Miha Uršič
 6. Andrej Hajnc

Strokovna sekretarka sekcije:  Vesna Premović