Člani Predsedstva ZSDS, izvoljenega skladno s pravili združenja, so:

1. Vladimir Šega – DEM (predsednik)

2. Mirko Slosar – Luka Koper d.d. (podpredsednik)

3. Milan Malovrh – Goodyear Slovenija d.o.o.

4. Dr. Mari Božič – Krka d.d.

5. Zoran Fijavž – Unitur d.o.o.

6. Marjana Grčar – Bayer d.o.o.

7. Aleksander Volf – Domel Holding d.d.

8. Dr. Elizabeta Zirnstein – generalna sekretarka ZSDS (članica po funkciji)

9. Mag. Rajko Bakovnik – namestnik generalnega sekretarja ZSDS (član po funkciji)

10. Mitja Gostiša – izvršni sekretar ZSDS (član po funkciji)

11. Nina Bakovnik – predsednica Strokovnega sveta ZSDS (članica po funkciji)

 

Strokovni sekretar Predsedstva je dr. Mato Gostiša