ŠCID – Študijski center za industrijsko demokracijo, ki ga vodi dr. Mato Gostiša kot s.p., je specializirana strokovna institucija za področje delavske participacije, v okviru katere je formalno organizirano tudi Združenje svetov delavcev slovenskih podjetij. ŠCID se ukvarja s svetovalno, izobraževalno in založniško dejavnostjo izključno s področja razvoja različnih oblik organizacijske participacije zaposlenih v sodobnem podjetju (sodelovanje delavcev pri upravljanju, udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij, notranje lastništvo zaposlenih) ter ekonomske demokracije na splošno.

Pri zagotavljanju svetovalne, izobraževalne in druge strokovne podpore delovanju Združenja svetov delavcev Slovenije ŠCID organizirano povezuje vidnejše slovenske strokovnjake in strokovne institucije v skupnem projektu za hitrejši razvoj vseh oblik sodobne industrijske demokracije v Sloveniji.

Na založniškem področju je poleg izdaje več strokovnih priročnikov in znanstvenih del s tega področja, predstavljenih v rubriki Naša ponudba, najpomembnejši projekt ŠCID prav gotovo izdajanje revije Ekonomska demokracija.

 

ŠCID
Študijski center za industrijsko demokracijo,
Mato Gostiša s.p.,
Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj.
Tel.: (04) 231 44 70
Kontakt: [email protected]
Davčna številka: 260 89807