Združenje svetov delavcev Slovenije ima organizirano močno partnersko mrežo strokovnih institucij (ŠCID – Študijski center za industrijsko demokracijo, CPM – Center za participativni menedžment, ŠCID Izobraževanja), ki za potrebe vsakodnevega delovanja svetov delavcev in drugih delavskih predstavništev v praksi organizira in izvaja najrazličnejše specializirane izobraževalne, svetovalne, založniške in raziskovalne storitve.

ŠCID – Študijski center za industrijsko demokracijo

Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o.

ŠCID Izobraževanja