Naročite se na revijo Ekonomska demokracija.

Letna naročnina (z že upoštevanim DDV) znaša 37,59 €. Vse informacije lahko dobite po telefonu št. 031 749 090.

izvod(ov) revije Ekonomska demokracija.
Naročnino bom(o) poravnal(i) v osmih dneh po prejemu ustreznega računa.