Naročite se na revijo Ekonomska demokracija.

Letna naročnina znaša 37,54 EUR plus 5 % DDV. Vse informacije lahko dobite po telefonu št. 04 231 44 70.

izvod(ov) revije Ekonomska demokracija.
Naročnino bom(o) poravnal(i) v osmih dneh po prejemu ustreznega računa.