Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Strani: ‹‹12
Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Štibelj Drofenik Leja Dokument Izhodišča za normativno ureditev lastništva zaposlenih v Sloveniji 1/2018 3 - 6
Avsec Dejan, Mulej Matjaž Dokument Možna inovacija nagrajevanja in lastništva zaposlenih in občanov - pogoj za sprejemljivost 4. industrijske revolucije 1/2018 6 - 10
Babič Karolina Dokument Prenosi podjetij na delovne zadruge 1/2018 10 - 12
Gostiša Mitja Dokument Vložen predlog novega Zakona o sodelovanju delavcev pri dobičku 1/2018 12 - 13
Franca Valentina Dokument Pravni okvir poslovne skrivnosti v povezavi z delavskimi predstavniki 1/2018 14 - 18
Gostiša Mato Dokument Sindikalizem in soupravljanje ter ekonomska demokracija danes in jutri 2/2018 9 - 16
Babič Karolina Dokument Temeljne značilnosti in pravila delovanja delavskih zadrug 2/2018 17 - 19
Franca Valentina Dokument Razumevanje poslovnih skrivnosti ter vzroki označevanja gradiv nadzornega sveta kot zaupnih 2/2018 20 - 22
Zirnstein Elizabeta Dokument Nagrajevanje inovativnosti zaposlenih v kolektivnih pogodbah in delavsko soupravljanje 2/2018 23 - 26
Bohinc Rado Dokument Analiza družbene odgovornosti v programih političnih strank 3/2018 3 - 6
Primc Matic Dokument Pomen participatornega proračuna za ekonomsko demokracijo 3/2018 7 - 9
Čeh Silva Dokument Delavsko lastništvo v EU se po krizi spet krepi 3/2018 10 - 12
Bakovnik Rajko Dokument Teoretična izhodišča sodelovanja med sveti delavci in sindikati 3/2018 13 - 15
Bergant Živko Dokument Udeležba zaposlencev v dodani vrednosti v podjetniškem okolju (izhodišča) 4/2018 2 - 5
Gostiša Mitja Dokument Ekonomska demokracija - naslednja razvoja etapa v "evoluciji kapitalizma" 4/2018 5 - 9
Zirnstein Elizabeta Dokument Delavska participacija v Švici 4/2018 9 - 13
Strojin Štampar Anja Dokument Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družbe 4/2018 13 - 15
Franca Valentina Dokument Kje so meje poročanja med predstavniki delavcev v NS in svetom delavcev 4/2018 15 - 17
Gostiša Mato Dokument Farsa o "posebnem pravnem varstvu delavski predstavnikov" - ukrepanje urgentno! 4/2018 20 - 27
Funkl Marko Dokument Zadruge kot alternativa fleksibilizaciji 4/2018 30 - 31
Strani: ‹‹12

Število člankov: 24

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70