Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Bergant Živko Dokument Notranje poročanje z vidika soupravljanja delavcev 6/2018 7-10
Bohinc Rado Dokument Družbeno neodgovoren zaostanek ekonomske demokracije 6/2018 3-6
Ellerman David in Gonza Tej Dokument Lastniški sklad zaposlenih: Predstavitev modela za vzpostavitev in ohranjanje lastništva med zaposlenimi 6/2018 14-19
Gostiša Mato Dokument So delavski predstavniki v organih družb "poštarji", "delegati" ali "neodvisni poslanci"? 6/2018 2-3
Gostiša Mato Dokument Problematika starejših delavcev (45+) in sveti delavcev 6/2018 25-26
Krajnovi? Edita Dokument Sprememba odnosa do starejših zaposlenih: z leti še vedno ZAvzeti 6/2018 20-24
Zirnstein Elizabeta Dokument Poslovna skrivnost in delavsko soupravljanje: med zaupnostjo in zaupanjem 6/2018 11-13

Število člankov: 7

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70