Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Bakovnik Nina Dokument Diskriminacija, nadlegovanje ali trpinčenje (mobing)? 3/2019 14-17
Bergant Živko Dokument Delo in družbena odgovornost 2/2019 6-9
Bohinc Rado Dokument Participativne pravice delavcev v novi ureditvi poslovne skrivnosti 2/2019 10-14
Drofenik Štibelj Leja Dokument Oblike lastništva zaposlenih glede na delež kapitala, ki je v lasti zaposlenih 2/2019 17-19
Franca Valentina Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju družb v Srednji in Vzhodni Evropi: izkušnje iz prakse 2/2019 14-16
Franca Valentina Dokument V središču evropskih raziskav tudi demokracija na delovnem mestu 3/2019 5-7
Gostiša Mato Dokument Sistemska vloga in pomen človeškega kapitala 2/2019 3-6
Gostiša Mitja Dokument Priporočila za sklepanje participacijskega dogovora (1): Pravica sveta delavcev do obveščenosti 3/2019 17-25
Gostiša Mitja, Bakovnik Rajko Dokument Kakovosten program dela je osnova za delovanje SD 1/2019 2-17
Šega Vanda Dokument Komunikacija na delovnem mestu ali podobe agresije (nasilja), ki ga imenujemo mobing? 1/2019 26-28

Število člankov: 10

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70