Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Celovita prenova ZSDU naj bo začetek nujne še druge faze reforme trge dela 6/2015 2 - 3
Gostiša Mato Dokument Sanje o industrijskem preporodu z "mezdno delovno silo" 5/2015 2 - 4
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Ellermanova teorija demokratičnega podjetja 5/2015 3 - 5
Gostiša Mato Dokument (Neo)klasična ekonomska teorija kapitalizma je truplo (2) 5/2015 6 - 15
Franca Valentina Dokument Stanje in razvoj evropskih svetov delavcev 5/2015 15 - 16
Bakovnik Rajko Dokument Sveti delavcev in sindikati 5/2015 21 - 24
Gostiša Mato Dokument Ukiniti, ne "reformirati" (kvazi)trg dela 4/2015 2 - 4
Gostiša Mato Dokument (Neo)klasična eknomska teorija kapitalizma je truplo (1) 4/2015 4 - 14
Zirnstein Elizabeta Dokument Arbitražni postopki in ZSDU 4/2015 23 - 26
Gostiša Mato Dokument Delavsko soupravljanje skozi prizmo sodobne teorije menedžmenta 3/2015 1-2
Šajt Lužar Dušanka Dokument Standard "Vlagatelji v ljudi" kot primerno orodje za razvoj soupravljanja 3/2015 6 - 8
Gruban Brane Dokument Prenehajte biti menedžerji, postanite ... coachi! - novi trendi v participativnem vodenju 3/2015 3 - 6
Gostiša Mato Dokument Kaj je to "ekonomska demokracija"? 3/2015 8 - 10
Bakovnik Rajko Dokument Delavsko soupravljanje kot steber družbeno odgovornega upravljanja 3/2015 10 - 13
Franca Valentina Dokument Industrijska razmerja v EU na razpotju 3/2015 16 - 18
Drofenik Štibelj Leja Dokument Izhodišča za normativno ureditev delavskega delničarstva (tudi) v Sloveniji 3/2015 19 22
Štromajer Jernej Dokument Zadružna agenda za Veliko Britanijo 3/2015 23 - 25
Mrčela Laura Dokument Italijanske delavske zadruge: novejše pozitivne izkušnje 3/2015 25 - 26
Zorko Andrej Dokument Pomen soupravljanja za zaposlenein podjetja 2/2015 27-28
Bohinc Rado Dokument Korporativna družbena odgovornost v deklaracijah in praksi 2/2015 17-20

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70