Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Klaneček Alojz Dokument Analiza uvajanja solastništva zaposlenih 4/2012
Drofenik Štibelj Leja Dokument Razširjenost lastništva zaposlenih v ZDA 4/2012
Stare Janez Dokument Delovno okolje kot vir delovnega zadovoljstva zaposlenih 4/2012
Bakovnik Rajko Dokument Vpliv socialnega dialoga na kakovost delovnega okolja 4/2012
Vodovnik Zvone Dokument Stres in absentizem v delovnih okoljih ter pravo 4/2012
Franca Valentina Dokument Novejša sodna praksa glede uresničevanja ZSDU (2) 4/2012
Gostiša Mato Dokument Socialna država ne more biti "razvojna vizija" 3/2012
Bakovnik Nina Dokument Ekonomska demokracija včeraj in danes 3/2012
Gostiša Mato Dokument Obvezna udeležba delavcev pri dobičku skozi kritično analizo veljavne teorije razdelitve (2) 3/2012
Drofenik Štibelj Leja Dokument Načrt lastništva zaposlenih v finančni skupini Societe Generale 3/2012
Molan Marija Dokument Nujnost učinkovitega obvladovanja problema "preobremenjenosti zaposlenih" 3/2012
Mlakar Peter Dokument SD in ovladovanje preobremenjenosti na delu z organizacijskimi ukrepi 3/2012
Gostiša Mato Dokument Trije že povsem nagniti temelji kapitalizma 2/2012
Gostiša Mato Dokument Obvezna udeležba delavcev pri dobičku skozi kritično analizo veljavne teorije razdelitve 2/2012
Božič Mari Dokument Strateški vidik uresničevanja delavskega soupravljanja 2/2012
Sajko Mojca Dokument Mobing v invalidskih podjetjih v Sloveniji 2/2012
Franca Vqalentina in Zinstein Elizabeta Dokument S socialnim dialogom do deregulacije poklicev 2/2012
Brečko Daniela Dokument produktivno energijo (so)ustvarjamo s sodelovanjem med vodstvom in zaposlenimi 1/2012
Drofenik Štibelj Leja Dokument Kooperative gradijo boljši svet 1/2012
Klaneček Alojz Dokument Vpliv lastništva zaposlenih na rast podjetja 1/2012

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70