Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mitja Dokument Izgrajevanje zavzetosti zaposlenih - skupna naloga in cilj SD in kadrovskih služb 1/2012
Gostiša Mato Dokument Tržni sistem - sinonim za kapitalizem? 6/2011
Gostiša Mato Dokument Zablode ("nedolžne prevare"?) kapitalistične teorije razdelitve 6/2011
Peršak Cvetka Dokument Načelo pravičnosti - človeški kapital v bilanci stanja 6/2011
Franca Valentina Dokument Razvoj in prihodnji izzivi evropskega socialnega dialoga 6/2011
Drofenik Štibelj Leja Dokument Delež lastništva zaposlenih v Evropi kljub finančni krizi v porastu (3) 6/2011
Boc Alojz Dokument Iz mnenja EESO o finančni participaciji delavcev v Evropi 6/2011
Franca Valentina Dokument Neposredna participacija in vloga sveta delavcev 6/2011
Zirnstein Elizabeta Dokument Nagrajevanje inovativnosti zaposlenih in vloga sveta delavcev 6/2011
Gostiša Mato Dokument Invendarle se premika 5/2011
Bohinc Rado Dokument Moč in nemoč za temeljne družbene spremembe 5/2011
Gruban Brane Dokument Zbogom terminator menedžment, dober dan rezonantni vodja! 5/2011
Bratec Luka in Lozar Ana Dokument Proaktivno delovanje sveta delavcev na področju VZD 5/2011
Hojnik Janja Dokument Splošno o delavski participaciji na Danskem 5/2011
Erman Jasna Dokument Način sodelovanja predstavnikov delavcev pri upravljanju na Danskem 5/2011
Bozovičar Nežka Dokument TDC - danski Telekom in vloga predstavnikov delavcev v družbi 5/2011
Gostiša Mato Dokument Klasični mezdni kapitalizem, človeški kapital in ekonomska demokracija 4/2011
Peršak Cvetka Dokument Vrednostenje intelektualnega kapitala 4/2011
Bakovnik Nina Dokument Delavsko soodločanje kot temeljna človekova pravica 4/2011
Drofenik Štibelj Leja Dokument Dlež lastništva zaposlenih v Evropi - kljub finančni krizi v porastu (2) 4/2011

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70