Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Franca Valentina Dokument Razvojni trendi industrijskih razmerij v Evropski uniji 2/2011
Gostiša mato Dokument Nova ekonomska stvarnost in arhaično pravo -naravnost pogubna kombinacija 1/2011
Pahor Marko Dokument Udeležba zaposlenih kot plačilo za vloženi intelektualni kapital 1/2011
Butina Vasja Dokument Sistem nagrajevanja zaposlenih v podjetju 1/2011
Gostiša Mato Dokument Stavke prihodnosti 6/2010
Možina Stane Dokument Pomen znanja kot sestavine intelektualnega kapitala podjetij in udeležba zaposlenih pri dobičku 6/2010
Gostiša Mato Dokument kapitalizma iz učbenikov ni več, kaj zdaj? 6/2010
Elin Vukali? Dokument Sindikati v 21. stoletju 6/2010
Gostiša Mato Dokument Čas je, da začnejo SD v večji meri delovati "proaktivno" 5/2010
Gostiša Mato Dokument Vsebina in program proaktivnega delovanja svetov delavcev 5/2010
Brečko Daniela Dokument Razvoj preventivnih strategij zoper mobing 5/2010
Gostiša Mato Dokument Pravni in institucionalni okviri "sistema antimobinga" v podjetju 5/2010
Franca Valentina in Malovrh Milan Dokument Mondragonska izkušnja - kooperative v življenju 5/2010
Gostiša Mato Dokument Zakon o negospodarskih javnih službah in delavsko soupravljanje 4/2010
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Ekonomska demokracija - utopija ali alternativa? 4/2010
Pahor Marko Dokument Intelektualni kapital kot ključni dejavnik ustvarjanja dodane vrednosti 4/2010
Nadoh Bergoč Jana Dokument Morala in moralni menedžment v sodobnih organizacijah 4/2010
Lužar Barbara Dokument Razvoj industrijskih odnosov v EU v letu 2009 4/2010
Ferfolja Deborah Dokument Ursničevanje finančne participacije v malih in srednjih podjetjih 4/2010
Gostiša Mato Dokument Zakon je žal padel, a ideja obvezne udeležbe živi naprej 3/2010

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70