Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Državni svet RS Dokument Teoretični in praktični pomisleki zoper "obvezno" udeležbo delavcev pri dobičku 3/2010
Gostiša Mato Dokument Teorija "obvezne" udeležbe delavcev pri dobičku 3/2010
Državni zbor Dokument Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 3/2010
Peršak Cvetka Dokument Kratko o temeljnih pojmih v zvezi z udeležbo delavcev pri dobičku 3/2010
Gruban Brane Dokument Kako komunicirati z zaposlenimi v času krize in sprememb 3/2010
Franca Valentina Dokument Pomen poznavanja nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (NOVK) za delavske predstavnike 3/2010
Gostiša Mato Dokument Ne potrebujemo socialne države, ampak ekonomsko demokracijo 2/2010
Gruban Brane Dokument Brez motiviranih in zavzetih zaposlenih lahko na uspeh preprosto kar pozabimo 2/2010
Gostiša Mato Dokument Obvezna udeležba delavcev pri dobičku - da ali ne? 2/2010
Eror Andrej Dokument Udeležba delavcev pri dobičku - mednarodna primerjava 2/2010
Jelen Alenka Dokument Splošno o finančni participaciji zaposlenih v Evropi 2/2010
Franca Valentina in Filipov Barbara Dokument UNISON - zgleden primer uspešnega sodobnega sindikata 2/2010
Boc Alojz Dokument Reorganizacija družbe ni razlog za samodejno prenehanje sveta delavcev 2/2010
Gostiša Mato Dokument Izhodna strategija žal najšibkejša ravno pri razvoju "najpomembnejše konkurenčne prednosti" 1/2010
Bakovnik Nina Dokument Delavske zadruge - pozabljena pot k socialni praivčnosti in demokraciji 1/2010
Franca Valentina Dokument Vpliv delovanja svetov delavcev na poslovno uspešnost (raziskave) 1/2010
Gostiša Mato Dokument Nekatere nove zakonske pristojnosti svetov delavcev 1/2010
Gostiša Mato Dokument Programski manifest Združenja svetov delavcev SLovenijie: Za ekonomsko demokracijo namesto mezdnega kapitalizma 6/2009
Podbrevšek Gorazd Dokument Novi kodeks upravljanja javnih delniških družb 6/2009
Prijovi? Irena Dokument ZNS kritično o stanju upravljanja družb in spoštovanju etičnih standardov 6/2009

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70