Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Nova koalicijska pogodba - pospešek razvoju "ekonomske demokracije" 10/2008
Franca Valentina in Globočnik Nina Dokument Vsebina pogodbe o udeležebi delavcev pri dobičku 10/2008
Franca Valentina in Globočnik Nina Dokument Glavne značilnosti denarne in delniške sheme udeležbe delavcev pri dobičku 10/2008
Gostiša Mato Dokument Pomen in vsebina participacijskega dogovora 10/2008
Gostiša Mato Dokument Opomnik za pripravo participacijskega dogovora 10/2008
Drofenik Štibelj Leja Dokument Zgodba o uspehu ustanovitelja podjetja SAIC 10/2008
Gostiša mato, Franca Valentina, Globočnik Nina Dokument Opomnik za pripravo osnutka pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku 10/2008
Slokan Andreja Dokument Evropski svet delavcev v praksi 10/2008
Ropret Irena Dokument Norveški tripartitni model industrijskih odnosov 9/2008
Gostiša Mato Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju na Norveškem 9/2008
Franca Valentina Dokument (Ne)vidna povezava med delavskimi predstavniki in ugledom delodajalca 9/2008
Zorko Nadja Dokument Prepoznavamo pomembnost zaposlenih in drugih deležnikov v slovenskem prostoru 9/2008
Lužar Barbara Dokument Finančna participacija zaposlenih v novih članicah EU 9/2008
Gostiša Mato Dokument Kje smo danes na področju ekonomske demokracije v Sloveniji 9/2008
Gostiša Mato Dokument Čas je za občutno pospešitev razvoja (tudi) ekonomske demokracije 8/2008
Tratnik Lilijana Dokument Pregled zakonskih novosti in stališč ministrstva na področju delavskega soupravljanja in kolektivnih pogodb 8/2008
Senčur Peček Darja Dokument Vodilni delavci in sodelovanje pri upravljanju 8/2008
Kejžar Ivan Dokument Urejanje funkcionalnih znanj v sistemizaciji v sodelovanju s predstavniki delavcev 8/2008
Možina Stane Dokument Menedžerski prevzemi, morala in razvoj notranjega lastništva zaposlenih 6-7/2008
Čeh Silva Dokument razcvet delavskega lastništva v Evropi in ZDA 6-7/2008

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70