Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
ZSDSP Dokument Priporočila o ukrepih za uveljavljanje interne odgovornosti članov svetov delavcev 11/2007
Brečko Daniela Dokument Deset zlatih pravil timskega dela v svetih delavcev 11/2007
Gostiša Mato Dokument Sistem uresničevanja "soupravljalske" odgovornosti 10/2007
Uran jana Dokument Pravni postopki in ukrepi za uresničevanje "soupravljalske" odgovornosti delodajalcev 10/2007
Gostiša Mato Dokument Nujno bo izpopolniti tudi kazenske določbe 107. člena ZSDU 10/2007
Gostiša Mato Dokument Če bi o njih vedeli več, bi ljudje zagotovo zahtevali delavske zbornice tudi v Sloveniji 9/2007
Boc Alojz Dokument Učinkovitost avstrijske delavske zbornice v povezavi s sindikati 9/2007
Dular Boris Dokument Večja fleksibilnost dela - priložnost za večjo poslovno uspešnost 9/2007
Podnar Klement in Golob Urša Dokument Participacija zaposlenih in komuniciranje v družbeni odgovornosti podjetja 9/2007
Lužar Barbara Dokument Slovenski socialni dialog na ravni podjetij 9/2007
Sommer Michael Dokument Socialna Evropa potrebuje delavsko participacijo 9/2007
Gruban Brane Dokument Dobre in slabe strani ocenjevanja delovne uspešnosti 8/2007
Wassermann Wolfram in Rudolph Wolgang Dokument Okrepljeni obratni sveti 8/2007
Novak Rajko Dokument Model poslovne odličnosti EFQM - izziv za večjo uspešnost sveta delavcev 8/2007
Alenka brod Dokument Od diagnoze do vnašanja izboljšav organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 8/2007
Novak Marjan Dokument Primer dobre prakse varovanja osebnih podatkov v Leku 8/2007
Mirjana Dimc Perko Dokument Nagrajevanje zaposlenih z delnicami - zakaj ne? 8/2007
ESS Dokument Soupravljanje v socialnem sporazumu 8/2007
Gostiša Mato Dokument V čem je jedro razhajanj med "zagovorniki" in "nasprotniki" delavskega soupravljanja 6-7/2007
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Koncept deležnikov v teoriji podjetja in korporacijskega upravljanja 6-7/2007

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70