Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Sommer Michael Dokument Socialna Evropa potrebuje delavsko participacijo 9/2007
Gruban Brane Dokument Dobre in slabe strani ocenjevanja delovne uspešnosti 8/2007
Wassermann Wolfram in Rudolph Wolgang Dokument Okrepljeni obratni sveti 8/2007
Novak Rajko Dokument Model poslovne odličnosti EFQM - izziv za večjo uspešnost sveta delavcev 8/2007
Alenka brod Dokument Od diagnoze do vnašanja izboljšav organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 8/2007
Novak Marjan Dokument Primer dobre prakse varovanja osebnih podatkov v Leku 8/2007
Mirjana Dimc Perko Dokument Nagrajevanje zaposlenih z delnicami - zakaj ne? 8/2007
ESS Dokument Soupravljanje v socialnem sporazumu 8/2007
Gostiša Mato Dokument V čem je jedro razhajanj med "zagovorniki" in "nasprotniki" delavskega soupravljanja 6-7/2007
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Koncept deležnikov v teoriji podjetja in korporacijskega upravljanja 6-7/2007
Šarman Zvonka Dokument partnerska podetniška kultura - med kontinuiteto in spremembo 6-7/2007
Kejžar Ivan Dokument Razumevanje "razsežnosti zaposlitve" v predlogu novele ZDR 6-7/2007
Lužar Barbara Dokument Slovenski socialni dialog na ravni sektorjev 6-7/2007
Mišič klemen Dokument Sveti delavcev in varstvo osebnih podatkov: tehnični nadzor delovnih mest skozi pravico do zasebnosti 6-7/2007
Drofenik Štibelj Leja Dokument Položaj lastništva zaposlenih v Rusiji 6-7/2007
Telljohann Volker in Tapia Maite Dokument Sporazum o delavski participaciji v evropski finančni družbi Allianz 6-7/2007
Gostiša Mitja Dokument Motivacijski pomen delavske participacij pri upravljanju organizacij 6-7/2007
Gostiša Mato Dokument Nemudoma "prevetriti" delavska predstavništva v NS 5/2007
Franca Valentina Dokument kako s participativnim menedžmentom uresničujemo interese zaposlenih 5/2007
Kranjc Kušlan Aleš Dokument certifikat "družini prijazno podjetje" - poklicno in družinsko življenje z roko v roki 5/2007

Število člankov: 1359

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70