Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Šarman Zvonka Dokument partnerska podetniška kultura - med kontinuiteto in spremembo 6-7/2007
Kejžar Ivan Dokument Razumevanje "razsežnosti zaposlitve" v predlogu novele ZDR 6-7/2007
Lužar Barbara Dokument Slovenski socialni dialog na ravni sektorjev 6-7/2007
Mišič klemen Dokument Sveti delavcev in varstvo osebnih podatkov: tehnični nadzor delovnih mest skozi pravico do zasebnosti 6-7/2007
Drofenik Štibelj Leja Dokument Položaj lastništva zaposlenih v Rusiji 6-7/2007
Telljohann Volker in Tapia Maite Dokument Sporazum o delavski participaciji v evropski finančni družbi Allianz 6-7/2007
Gostiša Mitja Dokument Motivacijski pomen delavske participacij pri upravljanju organizacij 6-7/2007
Gostiša Mato Dokument Nemudoma "prevetriti" delavska predstavništva v NS 5/2007
Franca Valentina Dokument kako s participativnim menedžmentom uresničujemo interese zaposlenih 5/2007
Kranjc Kušlan Aleš Dokument certifikat "družini prijazno podjetje" - poklicno in družinsko življenje z roko v roki 5/2007
Mišič Klemen Dokument zasebnost na delovnem mestu - pravica ali iluzija? 5/2007
Hojnik Janja Dokument Izračun števila zaposlenih za namene obveščanja in posvetovanja po pravu EU 5/2007
Mencinger Jože Dokument Pet "zapovedi" sodobnega slovenskega kapitalizma 4/2007
Uran Jana Dokument Sodelovanje delavcev pri upravljanju z vidika Inšpektorata RS za delo 4/2007
Prostor Jerneja Dokument Varstvo delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb 4/2007
Bakovnik Rajko Dokument Zakaj dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi 4/2007
Mlakar Peter Dokument Oblikovanje učinkoivtega sistema napredovanja in vloga sveta delavcev 4/2007
Mišič Klemen Dokument Varstvo osebnih ppodatkov - nujno zlo ali osnovna potreba 4/2007
Šavko Majda Dokument Mobbing - recept za izgorevanje in nemotiviranost na delovnem mestu 4/2007
Gostiša mato Dokument Kratek pregled vsebine novih rešitev v ZSDU-B 3/2007

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70