Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Golob Urša in Podnar Klement Dokument "Evropsko" razumevanje družbene odgovornosti podjetja 8/2006
Darko Robič Dokument Davčni vidik udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe 8/2006
Kanjuo Mrčela Aleksandra Dokument Pomen socialnega partnerstva za uvajanje varne fleksibilnosti 8/2006
Šarman Zvonka Dokument Izsledki nekaterih raziskav o učinkovitosti nemškega soodločanja in vlogi svetov delavcev 8/2006
Golob Urša in Podnar Klement Dokument "Evropsko" razumevanje družbene odgovornosti podjetij 8/2006
Robič Darko Dokument davčni vidik udeležbe delavcev pri dobičku družbe 8/2006
Gostiša Mato Dokument Prostovoljne organizacije si ne morejo monopolizirati demokracije 6-7/2006
Gostiša Mato Dokument Zakon o kolektivnih pogodbah je morda tudi ustavno sporen 6-7/2006
Golob Urša in Podnar Klement Dokument Evropa kot središče odličnosti za družbeno odgovornost podjetij? 6-7/2006
Peršak Cvetka Dokument Coaching - pomoč pri razpravi o letnem poročilu 6-7/2006
Tratnik Etbin Dokument Hrup na delovnem mestu - posledice in ukrepi za zmanjševanje tveganj 6-7/2006
Gostiša Mato Dokument Finančni pogoji za delo SD v praksi 6-7/2006
Gostiša Mato Dokument Ko bom velik, bom menedžer - glosa 6-7/2006
Drofenik Štibrelj Leja Dokument Nagrajevanje zaposlenih s finančno participacijo 6-7/2006
Poslanska skupina SD Dokument Finančna participacija zaposlenih v Franciji 6-7/2006
Gostiša Mato Dokument Delavske zbornice - relikt preteklosti ali ideja za prihodnost? 5/2006
Podnar Klement Dokument Pripadnost in zavezanost zaposlenih kot konkurenčna prednost podjetij 5/2006
Gostiša Mato Dokument Skrajni čas je za uvedbo diferenciranega nagrajevanja dela članov sveta delavcev 5/2006
Mlakar Peter Dokument Za učinkovit sistem nagrajevanja dela 5/2006
Bakovnik Rajko Dokument Delavske zbornice, delavsko soupravljanje in socialni dialog v Republiki Avstriji 5/2006

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70