Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Brečko Danijela Dokument Preprečimo mobing s čustveno inteligentno komunikacijo (2) 4/2016 15-18
Bakovnik Nina Dokument Prepoved diskriminacije na delovnem mestu in vloga svetov delavcev 4/2016 23-25
Dokument  3/2016 6-9
Bakovnik Rajko Dokument Delavska participacija kot element družbene odgovornosti podjetij 3/2016 6-9
Franca Valentina Dokument Aktualna vprašanja pravne ureditve delavskih predstavnikov v organih upravljanja 3/2016 7-10
Drofenik Štibelj Leja Dokument Zakaj ne - namesto razbremenjevanja plač - raje finančna participacija zaposlenih? 3/2016 10-12
Štromajer Jernej Dokument Delavske zadruge so bolj produktivne od tradicionalnih podjetij 3/2016 12-13
Vesna Starina Dokument Raziskava o vplivu delavskega lastništva na delovno zadovoljstvo v slovenskih podjetjih 3/2016 13-14
Franca Valentina Dokument Delavska participacija in dobro počutje na delovnem mestu 3/2016 15-16
Cmrečnjak Pelicon Tanja Dokument Vloga in pristopjnosti inšpekcije dela ter sodelovanje svetov delavcev z IRSD 3/2016 17-20
Brečko Danijela Dokument Preprečimo mobing s čustrveno inteligentno komunikacijo (1) 3/2016 21-24
Bakovnik Nina Dokument Prednosti delavskega lastništva podjetij, kot jih razkrivajo raziskave 2/2016 15-17
Ksenija Marčič Dokument Sveti delavcev in uporaba slovenskega jezika 2/2016 21-22
Gostiša Mato Dokument Zakon o soupravljanju je "padel", z njim pa žal še marsikaj drugega 2/2016 2.4
Zirnstein Elizabeta Dokument Pravni vidiki trpinčenja (mobinga) na delovnih mestih 2/2016 18-20
Vuk Godina Vesna Dokument Kulturno antropološki argumenti za uvajanje ekonomske demokracije v Sloveniji 2/2016 5-10
Franca Valentina Dokument Položaj in vpliv delavskih predstavnikov v organih gospodarskih družb (2) 2/2016 11-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Gospodarska odpornost podjetij, ki so v lasti zaposlenih 2/2016 13-15
Gostiša Mato Dokument Participacija je "ekonoomska pravica" delavcev 2/2016 2-3
Lorber Zdenko Dokument Kdo določa pogoje za imenovanje delavskega direktorja - družbeniki ali svet delavcev? 1/2016 25-27

Število člankov: 1318

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70