Študijski center za industrijsko demokracijo

Strokovni članki

Na tej strani lahko s pomočjo spodnjih iskalnikov najdete preko 1000 strokovnih člankov, posredno ali neposredno povezanih s tematiko sodelovanja delavcev pri upravljanju, finančne participacije ter notranjega lastništva zaposlenih, in sicer iz revije Ekonomska demokracija (od leta 1997 do 2009 - Industrijska demokracija).

Po člankih iščete tako, da vpišete enega ali več kriterijev, po katerem želite iskati. Polje, ki ga pustite praznega naznačuje, da ne postavljate omejitve. Če torej ne vpišete ničesar, bo iskalec prikazal vse članke, ki so v naši bazi. Kriterije lahko kombinirate (npr. izberete letnik izdaje 2000, številko 2 in ključno besedo "soodločanje"), prav tako lahko uporabljate več besed pri posameznem kriteriju, katere ločite s presledkom. Smiselno je uporabljati le prve dele besed (do končnice), saj je boste pri takšnem iskanju našli tudi zadetke, ki so v različnih sklonih.

Sklop
Avtor ali besede iz naslova
Letnik izdaje
Številka
Uredi po
 

 

Avtor Naslov članka št./letnik Strani
Gostiša Mato Dokument Kdaj nas bo nova družbenoekonomska realnost končno zares streznila? 2/2017 2-3
Krajnovič Edita in Klopčič Sonja Dokument Čas je za participativna okolja: povečajte svoj vpliv! 2/2017 3-6
Mulej Matjaž in Ambrožič Borut Dokument Okoliščine za potrebo po participaciji občanov, ne le sodelovcev 2/2017 6-13
Drofenik Štibelj Leja Dokument Trend rasti lastniškega deleža zaposlenih v Evropi 2/2017 14-17
Zirnstein Elizabeta Dokument Obvladovanje trpinčenjna na delovnem mestu - kje se v praksi zatika in kaj lahko še storimo? 2/2017 18-19
Mlakar Peter Dokument Kaj moramo vedeti o plačnem sistemu (1) 2/2017 20-23
Bakovnik Rajko Dokument Vloga svetov delavcev pri izgrajevanju participativne organizacijske kulture 2/2017 23-26
Gostiša Mato Dokument Razvoj delavske participacije je daleč najpomembnejša "naložba v človeški kapital" 1/2017 2-3
Gostiša Mitja Dokument V sodobnem svetu je nujno upravljati "človeški kapital" - ali umreti! 1/2017 6-11
Štromajer Jernej Dokument V ZDA razvijajo sindikalne zadruge 1/2017 11-13
Bajuk Jože Dokument Statusne spremembe družb in sveti delavcev - pravni vidik 1/2017 13-16
Lukič Goran Dokument Agencijsko delo: Beg iz delovne zakonodaja - kako ukrepati? 1/2017 17-21
Gostiša Mato Dokument Iluzija o možnem napredku sisema soupravljanja prek "vsiljenega" socialnega dialoga 6/2016 2-3
Podbevšek Gorazd Dokument Novosti v slovenskem kodeksu upravljanja javnih delniških družb 6/2016 20-22
Gostiša Mato Dokument "Poročila" svetov delavcev nadzornim svetom/upravnim odborom močno pridobivajo na pomenu 6/2016 23-26
Tič Vesel Marjeta Dokument Komuniciranje sprememb z zaposlenimi 6/2016 17-19
Maslo Bezer Milica Dokument Dejavniki učinkovitega sodelovanja delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja zaposlenih 6/2016 8-11
Butina Vasja Dokument Vloga delavskih predstavništev pri spreminjanju organizacije 6/2016 11-16
Štromajer Jernej Dokument Ameriške predsedniške volitve in ekonomska demokracija 6/2016 16-17
Zirnstein Elizabeta Dokument Odškodninska odgovornost predstavnikov delavcev v organih družb 6/2016 4-7

Število člankov: 1349

Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj, tel.: (04) 231 44 70