22 april

Pobuda združenja Vladi RS za temeljito rekonstrukcijo veljavnega modela varnosti in zdravja pri delu (VZD) z naslovom “Nujno uveljaviti radikalno novo filozofijo varstva pri delu in opolnomočiti svete delavcev!”

V Združenju svetov delavcev Slovenije (ZSDS) vsekakor cenimo prizadevanja Vlade RS v zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije Covid-19, ki je primerjalno gledano tudi razmeroma uspešen. Opozarjamo pa, da je prav ta epidemija med drugim tudi dodobra razgalila nekatere zelo očitne …

10 april

Posodobljen dokument glede na najnovejša pojasnila in razlage uradnih institucij: AKTUALNI PROTIKORONA UKREPI ZA POMOČ DELODAJALCEM NA PODROČJU DELA (s pojasnili Odvetniške pisarne Jadek & Pensa)

Dne 2. 4. 2020 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ali tudi kar “mega zakon”, ki predvideva uvedbo novih ukrepov za ohranitev delovnih mest. …

30 marec

Navodila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v razmerah, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija zaradi virusa COVID-19

Delodajalec mora v skladu z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v …